Jenenge Ratu Lan Negarane

1 Prabu Arjuna ratu ing Maespati
2 Prabu Baladewa ratu ing Manduro
3 Prabu Kresna ratu ing Dwarawati
4 Prabu Ramawijaya ratu ing Pancawati
5 Prabu Suyudana ratu ing Ngastina
6 Prabu Drupada ratu ing Cempala
7 Prabu Dasarata ratu ing Ngayodya
8 Prabu Karna ratu ing Ngawangga
9 Prabu Salya ratu ing Mandraka
10 Prabu Maswapati ratu ing Wiratha
11 Prabu Sugriwa ratu ing Guwakiskendha
12 Prabu Puntadewa ratu ing Ngamarta
13 Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Ngastina
14 Prabu Niwatakawaca ratu ing Imantaka
15 Prabu Bomanarakasura ratu ing Trajutrisna